Dr. Sevinc Rzayeva

Dr. Sevinc Rzayeva
  • 1996-cı ildə Azərbaycan ET.Tibbi Bərpa İnstitutunda həkim-intern, 1997-ci ildə həkim-nevropatoloq vəzifəsində işləyib.
  • 1998-ci ildə “sinir xəstəlikləri” ixtisası üzrə əyani aspiranturaya qəbul olub.
  • 2002-ci ildə “Diabetik polineyropatiyalı xəstələrin müalicəsində impulslu mürəkkəb modullaşdırılmış elektromaqnit sahəsinin tədbiqi” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib.
  • 2001-ci ildən ET.Tibbi Bərpa İnstitutunda nevrologiya bölməsində kiçik elmi işçi, 2006-cı ildən böyük elmi işçi, 2007-ci ildən bu günə qədər kliniki-neyrofiziologiya laboratoriyasında böyük elmi işçi vəzifəsində çalışır.
  • İşlədiyim müddətdə müasir neyrofizioloji müayinə metodlarını ( elektroneyromioqrafiya, reovazoqrafiya, elektroensefaloqrafiya) mənimsəyib tədbiq edib. Nevroloji xəstəliklərin müalicəsində müasir fizioterapevtik metodların işlənib hazırlanması üzərində çalışır.
  • 50-dən artıq elmi işin, o cümlədən 2 ixtiranın müəllifidir.
  • Hazırda Uniklinkada fəaliyyətini davam etdirir.
bölmələr: Nevrologiya
vəzifə: Nevropatoloq